סיור במפעל

מִבְחָן

01ציוד בדיקת מעצרים

01מכונת מתח לחדר שינה

01ציוד בדיקה למעצר 2

01
ציוד יישון

01
בודק קשיות

01
מכונת מתיחה אנכית

01
ציוד בדיקת מעצרים

01
מכונת מתיחה אוניברסלית

01
כלי שריפת חוטים

פרטים

01

01

01

01

01

01

01

01

01

כֹּל

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01