סיור במפעל

מִבְחָן

01ציוד לבדיקת מעצר

01מכונת מתח לחדר שינה

01ציוד לבדיקת מעצר2

01
ציוד מזדקן

01
בודק קשיות

01
מכונת מתיחה אנכית

01
ציוד לבדיקת מעצר

01
מכונת מתיחה אוניברסלית

01
מכשיר לשריפת חוטים

פרטים

01

01

01

01

01

01

01

01

01

כֹּל

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01